Danışmanlık Hizmetleri

Bizim Farkımız

Oracle Uygulamaların ve teknolijilerinin uyarlanması ve teknik destek sağlanması Uygulama Hizmetleri için tek faaliyet alanımızdır. Bunun müşterilerimize bazı avantajlar getirdiğine inanıyoruz, şöyle ki;

Oracle uygulamaları ve teknojileri ile ilgili danışmanlık hizmetlerinin tek faaliyet konumuz olması sebebiyle tüm organizasyonumuz, elimizdeki tüm olanaklar ile bu konuda başarılı olmaya konsantre olunmuştur. Kullanmakta olduğumuz başarısı kanıtlanmış metodolijiler, danışmanlık hizmetlerini en hesaplı ve verimli olarak, kaliteden ödün vermeden, zamanında size sunmamızı sağlamaktadır. Geçmişte yapmış oldukları projeler ile proje yönetiminde uzmanlığı kanıtlanmış danışmanlar ile çalışmaktayız. Oracle uygulamalarının ve teknolojilerinin uyarlanması ve desteği ile ilgili her konuda deneyim ve birikim sahibi kadrolarımız sizler içinde her aşamada çözüm üretecek kabiliyete sahiptir.

Geçmişteki çalışmalarımızın başarısı AppsCon'nun yapabileceklerinin en güzel kanıtıdır. Bu konudaki müşteri referanslarını ekte bulabilirsiniz.

Proje Yönetimi

Bir projenin başarısındaki en önemli faktörlerden biri kuşkusuz proje yönetimidir. AppsCon proje yöneticileri projenizin başarı ile uygulanması için aşağıdaki aşamalarda sizlerle beraber olacaktır.

• Hedeflerinizi oluşturmanız ve bu hedeflere ulaşmak için takip edebileceğiniz yöntemlerin geliştirilmesi aşamasında

• Projenizin detaylandırılması

• Uygulamada meydana gelebilecek değişikliklerin projeye aktarılmasında

• Projenin başarı ile uygulanabilmesi için gerekli olan tüm desteğin sağlanmasında

• Problemlerin çözümü, önceliklerin saptanması ve daha önceden saptanmamış problemlerin kontrolünde

• Projenin genel kalitesinin gözden geçirilmesinde

Operasyon Analizi

AppsCon işletmenizin tüm ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanabilmesi için işlevlerinizin analizini gerçekleştirecektir. Muhasebe ve finansal uygulamalar konusunda uzman danışmanlarımız, bugünkü ve gelecekte ki işlemlerinizin ve ihtiyaçlarınızın profilini çıkararak, bunları kullandıgınız uygulamanın fonksiyonları ile ilişkilendirmenizi sağlıyacaklardır.

Çözüm Önerileri

İşletmenizin ihitiyaçları, Operasyon Analizi aşamasında detaylandırılacak ve kullanmakta oldugunuz uygulamanın standart fonksiyonları ile ilişkilendirilecektir. Eger uygulamanın standart fonksiyonları ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılamıyor ise bunlar ayrıca belirlenecektir. Production sisteminin (yada bir bölümünün) bir prototipi oluşturularak, size sunacağımız sistemin temel fonksiyonlarını test etmeniz sağlanacaktır.

İşlev Değişikliği

AppsCon Operasyon Analizi aşamasında mevcut muhasebe ve bilgi toplama prosedurlerinizi gözden geçirecek, sisteminizin daha etkin çalışmasını için değişiklik önerileri getirebilecektir. Bu aşamada sizin katkınız, projenin başarısı için çok önemlidir.

Değişim Yönetimi

AppsCon danışmanları yeni sistemin faaliyete geçmesi ile etkilenebilecek alanları belirlemek için de sizinle birlikte çalışacak ve planlanan hertürlü organizasyon veya operasyon değişiklerini projenin uygulanması kapsamına alacaktır. Bu değişikliklerin hepsi dokümante edilecektir.

Üretim Desteği

AppsCon sizinle beraber sisteminizin performansını değerlendirecek ve proje sonrası yapılması gerekli önemli değişiklikleri ayrıca rapor edecektir. Günümüzün hızla değişen ticari ve kanuni şartlarında, sisteminizde ki değişiklik ihtiyacı çok sık olabilecektir. Bu durumun bilincinde olan AppsCon bu değişiklikleri yapmanızı sağlamak üzere her zaman sizin yanınızda olacaktır.