Eğitim Hizmetleri

AppsCon Eğitim Hizmetleri Farkı

Tatmin edici bir sistemi olduğu gibi sürdürebilmenin en önemli özelliklerinden biri sistemi kendilerinden emin bir şekilde kullanabilen iyi eğitilmiş personele sahip olmaktır. AppCon eğitim danışmanları, personelinizle yakın çalışarak anahtar konumdaki süreçler ile ilgilenecek personelin yeni finans sisteminin tüm önemli yönlerinde eğitilmesini sağlar.

AppCon eğitimi şunları sağlamaktadır :

• Kapsamlı, işe odaklanmış bir proje takımı eğitimi,

• Son kullanıcı için özel olarak geliştirilmiş olan ve kullanıcılarınızın kazanması gereken pratik yeteneklerle ,iş yöntem ve süreçlerinizi harmanlayan bir eğitim,

• Kullanıcıların işlerini yaparken ihtiyaç duyacakları becerileri desteklemek üzere geliştirilmiş bulunan son kullanıcı malzeme ve alıştırmaları ve aynı zamanda kullanıcı eğitimini daha etkili, dayanıklı ve sürekli hale getirmek için kapsamlı ve destekleyici belgeler, materyaller,

• Oracle e-Business ortamına henüz yabancı olan sistem yöneticilerine ve uygulama geliştiricilerine uzmanlaşmış teknik eğitim,

• Eğitime ayırdığınız bütçeyi en iyi şekilde değerlendirmenize yardımcı olacak uzman danışmanlık hizmeti,

• Kursu tamamladıktan uzun süre sonra bile çok değerli bir referans kaynağı sayılabilecek kılavuz niteliğinde eğitim el kitapçıkları.

Proje Takımı Eğitimi

• Güçlü bir biçimde işe odaklıdır. Amaç, takıma ürünü ve ürün kuruluş seçeneklerini üzerlerinde bırakacağı etki bakımından tanıtmaktır.

• Uygulama takımının kullanmak istediği özelliklerin seçiminde başarılı olabilmesi ve kuruluş aşamasında verilen kararlarının iş akışı ve sistem çıktıları üstündeki etkisini görebilmesi amacıyla standart ürünün işlevselliğini tanıtır.

• Projenin Operasyonel Analiz aşamasından önce gerçekleştirilir. Sistemi yürütmeyle sorumlu olan takımın projenin kapsamını anlamasını ve sistemin kuruluş aşamasında alınan kararların operasyonel iş akışı ve süreçleri üstünde nasıl bir etki yarattığını görmesini sağlar.

• Veri/süreç akışlarını ve diğer modüllerle etkileşimi ve mevcut dış sistemlerle olabilecek olası etkileşimleri içeren "büyük resmi" aktarır.

• Ürünün özel dilini açıklar.

• Kuruluş aşamasıyla ilgili can alıcı sorunların tartışılmasına olanak tanır.

• Takımın karar vermesini destekleyen ayrıntılı referans belgelerini sağlar.

Son Kullanıcı Eğitimi

Son kullanıcı eğitimi, sistem konfigürasyonunun tamamlanmasından, kabul denemelerinin ve her türlü değişikliğin yapılmasından sonra gerçekleştirilmektedir. Son kullanıcı eğitimi ve bu eğitimi destekleyen malzemeler, önem kazanmaları ve derhal özümsenebilmeleri için son kullanıcıya uyarlanmalıdırlar. AppsCon, becerilerinizi en iyi şekilde ve en çok ihtiyacımız olduğu durumlarda kullanmamızı sağlayan seçenekler sunarken mevcut bulunan kaynaklardan en üst seviyede yararlanmanızı sağlar.

Farkımızı şöyle sıralanabilir:

• Eğitim İhtiyaçları Analizinizi gerçekleştirebilmek için danışmanlarımız yanınızda olacaktır.

• Eğitim notları ve alıştırmaları yazmak ve geliştirmek için teknik yazarlar temin ederiz.

• Sınıf eğitimi ve uzman seminerleri verecek eğitimciler sağlarız.

• Kendi eğitmenlerinizi kullanmak istediğiniz takdirde "eğitimciyi eğit" paketinden yararlanabilirsiniz.

Kendi eğitim danışmanlarımız sizin proje takımınızla çalışarak şunları sağlayabilirler:

• Eğitiminiz için doğru zamanlama

• Eğitim İhtiyaçları Analizi'nin tam ve doğru olarak yapıldığından emin olma

• En elverişli becerilerin tanımlanması ve eğitimin bunları kuvvetlendirmek için tasarlanması

• Eğitiminizin iş ve teknik becerileri doğru olarak birleştirebilmesi

• Eğitimi pekiştirici tavsiye ve desteğin tasarlanması ve sunulması.